Nauka i doskonalenie pływania

Szanowni Państwo

Zapraszamy na zajęcia nauki i doskonalenia pływania. Przejrzysty i spójny podział grup nauczania, doskonalenia pływania, egzaminy wewnętrzne monitorujące postępy, dyplomy potwierdzające uzyskane umiejętności pływackie to wszystko sprawi, że Wasze dzieci na zajęcia będą uczęszczać z przyjemnością. Poniżej przedstawiamy tryby nauki oraz nazewnictwo grup z celami i treściami programowymi.

 • PŁYWANIE PRZEDSZKOLNE
 • PŁYWANIE SZKOLNE
 • DLA DOROSŁYCH
 • LEKCJE INDYWIDUALNE
 • PRZYGOTOWANIA DO EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA AWF
I ETAP NAUCZANIA
Cel – oswojenie ze środowiskiem wodnym, nauka ruchów napędowych nóg do kraula i stylu grzbietowego
Treści programowe:

 • Wchodzenie/wychodzenie do/z wody po drabince i z brzegu.
 • Wstrzymywanie powietrza, zanurzanie głowy, otwieranie oczu pod wodą.
 • Aktywne wydechy do wody.
 • Nurkowanie, pokonywanie przeszkód, poszukiwanie przedmiotów.
 • Ćwiczenia wypornościowe np.: korek, meduza, spławik z przyborami i bez.
 • Skoki do wody płytkiej i głębokiej na nogi z brzegu z pomocą i asekuracją.
 • Ruchy napędowe nóg na piersiach i na grzbiecie z przyborami i bez przyborów.
 • Poślizgi na piersiach i na grzbiecie z odbiciem od ściany basenu jednonóż/obunóż, szybowaniem i przejściem do płynięcia strzałką.
 • Pływanie na piersiach z zanurzaniem głowy i wydechem do wody z przyborami i bez przyborów.
 • Proste ćwiczenia przygotowujące do pływania stylem grzbietowym.
II ETAP NAUCZANIA
Cel – nauka pływania stylem grzbietowym i kraulem na piersiach.
Treści programowe:

 • Ruchy napędowe ramion do stylu grzbietowego.
 • Koordynacja pracy ramion, nóg i oddychania do stylu grzbietowego.
 • Ruchy napędowe ramion do kraula.
 • Koordynacja pracy ramion, nóg i oddychania do kraula.
 • Skoki do wody z brzegu i ze słupka. Po skoku wypływanie na grzbiecie z pracą nóg.
 • Pływanie na boku lewym i prawym z pracą nóg do kraula z przyborami i bez przyborów.
 • Nurkowanie w głąb, w dal przez przeszkody oraz po zatopione przedmioty
 • Pływanie dłuższych odcinków stylem grzbietowym i kraulem na piersiach.
 • Nauka startu i nawrotu w stylu grzbietowym i w kraulu na piersiach.
 • Gry, zabawy i ćwiczenia doskonalące poznane umiejętności.
III ETAP NAUCZANIA
Cel – doskonalenie pływania stylem grzbietowym i kraulem
na piersiach, nauka pływania stylem klasycznym (żabką).
Treści programowe:

 • Ruchy napędowe nóg do stylu klasycznego.
 • Ruchy napędowe ramion do stylu klasycznego.
 • Koordynacja pracy ramion, nóg i oddychania do stylu klasycznego.
 • Ćwiczenia doskonalące pływanie stylem grzbietowym i kraulem na piersiach.
 • Pływanie dłuższych odcinków stylem grzbietowym, kraulem na piersiach i stylem klasycznym(żabką).
 • Nauka skoków do wody na głowę.
 • Nauka skoków startowych i nawrotów do poznanych styli pływackich.
 • Gry, zabawy i ćwiczenia doskonalące poznane umiejętności.
IV ETAP - Doskonalenie pływania – pływanie sportowe
Cel – doskonalenie techniki pływania kraulem na piersiach, stylem grzbietowym, stylem klasycznym.
Nauka pływania stylem motylkowym (delfin). Rekreacja na wysokim poziomie o charakterze prozdrowotnym. Wzmacnianie zdrowia, kształtowanie cech motorycznych.
Treści programowe:

 • Ruchy napędowe nóg, ruch tułowia oraz ramion do delfina.
 • Koordynacja pracy ramion, nóg i oddychania do delfina.
 • Doskonalenie techniki pływania przez ćwiczenia koordynacyjne.
 • Elementy treningu sportowego.
 • Elementy technik ratownictwa wodnego:
 • Skoki.
 • Ratownicze sposoby pływania.
 • Nurkowanie i pływanie pod wodą w dal.

Cena 10 tygodniowego kursu (zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w grupach 8-9 osobowych) – 220zł